Giới thiệu về trung tâm

- VỀ TRUNG TÂM - SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ - CƠ CẤU TỔ CHỨC - LỊCH SỬ (24/03/2017)


 VỀ TRUNG TÂM

1.Tên đơn vị:

Tên tiếng Việt: Trung Tâm Ứng Dụng Công Nghệ Vũ Trụ TP. Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Space Technology Application Center

Tên viết tắt: STAC

2.Cơ quan chủ quản

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

3.Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38223530

Email: stac@vnsc.org.vn

4.Lãnh đạo đơn vị

Giám đốc: TS. Lâm Đạo Nguyên

Phó Giám đốc: TS. Trần Thái Bình

5.Thành viên

Lực lượng cán bộ nghiên cứu của Trung tâm được đào tạo chính quy về viễn thám và GIS với các cấp đại học và trên đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) trong và ngoài nước.

No

HỌ & TÊN/ EMAIL

NAM/NỮ

HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

1

Lâm Đạo Nguyên ldnguyen@vnsc.org.vn

Nam

Tiến sỹ

Viễn thám - GIS

Giám đốc TT

2

Trần Thái Bình ttbinh@vnsc.org.vn

Nam

Tiến sỹ

GIS

Phó GĐ TT

3

Phạm Thị Mai Thy ptmthy@vnsc.org.vn

Nữ

Tiến sỹ

Viễn thám - GIS

Nghiên cứu viên chính

4

Phạm Bách Việt pbviet@vnsc.org.vn

Nam

Thạc sỹ

Viễn thám - GIS

Nghiên cứu viên chính

5

Hoàng Phi Phụng hpphung@vnsc.org.vn

Nam

Thạc sỹ

Viễn thám - GIS

Nghiên cứu viên

6

Nguyễn Huy Thông nhthong@vnsc.org.vn

Nam

Tiến sỹ

Viễn thám - GIS

Nghiên cứu viên

7

Nguyễn Kim Thanh
nkthanh@vnsc.org.vn

Nữ

Thạc sỹ

Viễn thám - GIS

Nghiên cứu viên

8

Đỗ Thành Long
dtlong@vnsc.org.vn

Nam

Thạc sỹ

Bản đồ -Viễn thám - GIS

Nghiên cứu viên

9

Trương Nhật Kiều Thi tnkthi@vnsc.org.vn

Nữ

Kỹ sư

Địa chất

Nghiên cứu viên

10

Đặng Thị Kim Nhung
dtknhung@vnsc.org.vn

Nữ

Kỹ sư

Địa chất

Nghiên cứu viên

11

Nguyễn Thái Hồ Phát
nthphat@vnsc.org.vn

Nam

Cử nhân

Hải dương học

Nghiên cứu viên

12

Lê Ngọc Trâm Anh
lntanh@vnsc.org.vn

Nữ

Kỹ sư

Hệ thống thông tin

Nghiên cứu viên

13

Đặng Phạm Bảo Nghi
dpbnghi@vnsc.org.vn

Nam

Cử nhân

Hải dương học

Nghiên cứu viên

14

Võ Công Hậu
vchau@vnsc.org.vn

Nam

Cử nhân

Vật lý

Nghiên cứu viên

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

v.Sứ mệnh

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai và an ninh quốc phòng chủ yếu khu vực phía nam Việt Nam.

v.Tầm nhìn

Trong định hướng hoạt động, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh hướng đến là cơ quan hàng đầu tại khu vực phía Nam trong việc ứng dụng công nghệ vũ trụ vào các lĩnh vực đời sống, góp phần nâng cao khả năng quản lý, giám sát các đối tượng mặt đất, mặt nước.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

v.Chức năng:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ chủ yếu trên địa bàn phía Nam Việt Nam theo quy định của pháp luật.

v.Nhiệm vụ:

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ được thực hiện chủ yếu trên địa bàn phía Nam như sau:

-Thu nhận ảnh vệ tinh, lưu trữ, xử lý và phân phối ảnh vệ tinh phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai và an ninh quốc phòng;

-Thực hiện các nhiệm vụ của Quốc gia trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ;

-Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;

-Đào tạo, hợp tác và chuyển giao công nghệ vũ trụ. Liên kết với các trường Đại học đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;

-Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và ứng dụng;

Trong đó một trong các nhiệm vụ quan trọng trước mắt của Trung tâm là tiếp nhận, quản lý và triển khai các hợp phần của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là dự án với nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với các nhiệm vụ cụ thể sau:

-Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và ứng dụng;

-Thu nhận dữ liệu, lưu trữ và xử lý ảnh vệ tinh phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh gồm:

-Bộ phận Quản lý tổng hợp;

-Phòng Công nghệ Viễn thám và Địa tin học;

-Phòng Công nghệ Thông tin Vũ trụ và Khoa học Tính Toán;


LỊCH SỬ

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vệ tinh miền Nam được thành lập theo Quyết định số 2302/QĐ-VHL ngày 16/12/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

Quyết định số 1715/QĐ-VHL ngày 03/08/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đổi tên Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vệ tinh miền Nam thành Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh


Lễ ra mắt Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vệ tinh miền Nam (17/02/2014)

 


Quay lại