Đề tài / Dự án

Đề tài dự án

Đề tài dự án

Đề tài dự án

 • Đề tài / Dự án: Đề tài cấp Viện
 • Chủ nhiệm:
 • Thời gian: 11/-0001 - 11/-0001
Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp cơ sở

 • Đề tài / Dự án: Đề tài cấp Bộ
 • Chủ nhiệm:
 • Thời gian: 11/-0001 - 11/-0001
Đề tài cấp nhà nước

Đề tài cấp nhà nước

Đề tài cấp Nhà Nước

 • Đề tài / Dự án: Đề tài cấp nhà nước
 • Chủ nhiệm:
 • Thời gian: 11/-0001 - 11/-0001
Vệ tinh Picodragon do Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo hoạt động thành công trên không gian

Vệ tinh Picodragon do Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo hoạt động thành công trên không gian

Trước đó, ngày 04/08, vệ tinh PicoDragon đã được phóng thành công lên Trạm ISS qua tàu vận chuyển HTV4 của Nhật Bản. Sau hơn 3 tháng được lưu giữ trong mô-đun Kibo trên Trạm ISS, vào hồi 19:17 ngày 19/11/2013 (giờ Việt Nam), PicoDragon (Rồng nhỏ) cùng 2 vệ tinh siêu nhỏ khác của Mỹ đã được đưa vào quỹ đạo.

 • Đề tài / Dự án: Đề tài cấp nhà nước
 • Chủ nhiệm:
 • Thời gian: 11/-0001 - 11/-0001